Podmienky zaradenia do zoznamu stránok propagujúcich SportInWeb

 • do zoznamu stránok propagujúcich SportInWeb bude zaradená každá www stránka, na ktorej podľa ďalej vymenovaných podmienok bude trvalo umiestnený niektorý z bannerov rozmeru 88x33 pixels
  www.sportinweb.sk
  www.sportinweb.sk/linky
  www.sportinweb.sk
  www.sportinweb.sk/etk ENCYKLOPÉDIA TELESNEJ KULTúRY
  propagujúci internetovú stránku SportInWeb, alebo jej sekciu.
 • banner na stránke partnera musí byť zobrazovaný minimálne na hlavnej stránke partnera, prípadné iné možnosti je možne dokonzultovať dodatočne
 • po umiestnení príslušného bannera nám pošlite email na adresu webmaster@ekobit.sk obsahujuci váš banner 88x33, adresu vašej stránky, kontakt...
 • váš baner 88x33 bude umiestnený jednak
  - na hlavnej stránke, kde pri každom zobrazení je náhodne generovaných 5 banerov 88x33 zo zoznamu všetkých podporovateľov SportInWebu a tiež
  - v niektorej sekcii (prípadne viacerých sekciách), ak existuje na SportInWebe sekcia, ktorá je obsahovo príbuzná s vašou stránkou
 • do zoznamu stránok propagujúcich SportInWeb nemôžno zaradiť stránky priečiace sa morálnym zásadám, propagujúce intoleranciu či inak poburujúce nejakú časť spoločnosti, preto prevádzkovateľ SportInWebu si vyhradzuje právo rozhodnúť o nezaradení stránky do zoznamu propagujúcich

Zoznam stránok propagujúcich SportInWeb:


Sponzori stránky:


SportInWeb doporučuje: 
MojPortal.sk