Železný muž

(Iron man) športová súťaž s extrémnym vytrvalostným zaťažením. Podmienkou je absolvovanie troch vytrvalostných disciplín (triatlonu) behom 24 hodín v poradí:

  • plávanie 3,8km
  • jazda na bicykli 180km
  • beh na maratónskej trati 42,2km

Hodnotí sa dosiahnutý čas. Označenie "Železný muž" získava každý, kto disciplíny absolvuje v čase kratšom ako 24h. Súťaž vznikla na Havajských ostrovoch.

Sponzori stránky:

ITservis