Zóny tepovej (srdcovej) frekvencie

Provoradé pri tvorbe seriózneho tréningu je nutné stanoviť si cieľ pohybovej aktivity a tréningové zóny tepovej frekvencie (TF), v ktorých budete pohybovú aktivitu vykonávať. Tréningová zóna sa stanovuje podľa druhu činnosti, ktorú chrakterizuje intenzita a doba trvania činnosti . Intenzitu činnosti je možné rozdeliť do niekoľko zón TF. Každej zóne zodpovedá určitá úroveň TF, pričom treba ale poznamenať, že existuje viac foriem výpočtu zón TF. Zóny nie sú teda presne ohraničené ale sa mierne prekrývajú:

Zóna TF nad anaeróbnym prahom 90 100% TF max.
Aeróbno - anaeróbna zóna TF 80 90% TF max.
Aeróbna zóna TF 70 80% TF max.
Zóna TF využívaná k úprave telesnej hmotnosti 60 70% TF max.
Zóna TF pri rekreačnej pohybovej aktivite 50 60% TF max.

Napríklad 70% z TF max. 200 úderov za minútu je 200(TFmax.) x 0,70 (70%) = 140 úderov/minútu
Rozdelenie srdcovej frekvencie do tréningových zón TF má zásadný význam pre riadenie športovej prípravy jej individualizáciu, efektívnosť a účinnosť dosahovania určeného cieľa.

Sponzori stránky:

ITservis