História športu


Univerzitný šport začal na Slovensku písať svoju oficiálnu históriu 27. júna 1919, keď sa na Lekárskej fakulte v Bratislave stretli pedagógovia a študenti Univerzity Komenského a založili Univerzitný klub. Začínali s atletikou, volejbalom, basketbalom, futbalom, boxom, šermom a tenisom. V roku 1922 bola založená Akademická YMCA a k jestvujúcim športom pribudlo plávanie. V roku 1923 bola založená ďalšia organizácia pod názvom Slovenský športový klub Univerzita. Táto rozmanitosť trvala do roku 1928, kedy sa všetky bratislavské organizácie zjednotili pod menom Vysokoškolský šport Bratislava (VŠB). Medzi športy pribudli lyžovanie, ľadový hokej i stolný tenis a po prvý krát bol vytvorený aj samostatný ženský oddiel...
Moderný šport na území Slovenska, ktoré bolo súčasťou Rakúsko - Uhorska, sa začal etablovať v druhej polovici 19. storočia. Začiatky, vzhľadom na zlú hospodársku a sociálnu situáciu Slovákov, boli ťažké...
Slovenská republika je stredoeurópska vnútrozemská krajina v miernom podnebnom pásme so štyrmi ročnými obdobiami, ktoré umožňuje obyvateľom vykonávať rôzne športové a rekreačné aktivity počas celého roka...
Grécke hry a slávnosti mali predovšetkým náboženský charakter. Na oslavu bohov vznikali také hry ako sú pýtické hry na počesť boha Apollóna, nemejské hry na počesť boha Dia, istmické hry na počesť boha Poseidona, panaténajské hry na počesť bohyne Atény. Všetkým týmto spomenutým hrám sa pripisoval pomerne ...
Charakteristika feudálneho obdobiaPo rozpade Ríma začala nová epocha v dejinách ľudstva. Koniec otrokárskej spoločnosti dal podnet na vznik nového spoločenského usporiadania. Nové doba stredoveku, v ktorom sa uplatnila nová spoločensko-ekonomická formácia dala podnet na vznik nových štátnych útvaroch ...
Grécka telesná kultúra bola ovplyvnená telesnou kultúrou Kréťanov. Aj názov gymnastika vytvorili Gréci podľa toho, že videli Kréťanov cvičiť nahých (gymnos - nahý). Pôvod mnohých telovýchovných aktivít má korene na Kréte. Tu sa našli aj prvé známe tribúny a dobre zachovaná aréna...
Obdobie prvotnopospolnej spoločnosti sa datuje zhruba pred viac ako 600 000 rokov. Ide o prvé ekonomicko-spoločenské formovanie založené na kolektívnom spolunažívaní. Prvá spoločensko-ekonomická formácia bola beztriedna, bez antagonistických protikladov.Prvé znaky telesnej kultúry vychádzajú z pracovnej ...
Telesná kultúra v starovekej Indii.Poznatky o telesnej kultúre národov Indie sa nám zachovali v podobe rôznych grafických vyobrazeniach, ktoré svedčia o pravidelnom telesnom rozvoji. Triedne zloženie v starovekej Indií predstavovalo 4 základné triedy (varny), ktoré boli tvorené - kňažskou aristokraciou, ...
Po mnohých kritických vyjadreniach k švédskemu systému telesnej kultúry z obdobia 19. a začiatku 20. storočia, sa postupne zažal formovať nový systém, ktorý aplikoval nové postupy nielen vo výchove a vzdelávaní, ale preberal nové poznatky s krajín, kde telesná výchova a šport boli na vyššej úrovni...
Toto obdobie bolo charakteristické častými revolúciami a nepokojmi v období Napoleonovej dobyvačnej vojny. Na to, aby armáda bola schopná odolať útoku inej armády, bolo treba vytvoriť a vycvičiť novotvoriace sa vojsko. Tento fakt podnietil aj vznik a zakladanie rôznych spolkoch brannej a telesnej výchovy,


Neprehliadnite

Doporučujeme na SportInWebe:

 

Lyžiarske ankety

Športové ankety
Je jedno či ste prívržencom jednej alebo dvoch lyží, pred kúpou novej výstroje sa poraďte so SportInWebom.