Športové školy


[ - ? - X - ] -FHV UMB Bánska Bystrica   

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica, ďalšia fakulta, i keď nie špecializovaná športová, ktorá vychováva na Slovensku učiteľov telesnej výchovy.

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
tel: +421 / 048 / 4134541-3
fax: +421 / 048 / 4136153

[ - ? - X - ] -FTVŠ UK Bratislava   
Naša naj športová škola - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského Bratislava, jedna z dvoch špecializovaných športových fakúlt na Slovensku.
[ - ? - X - ] -FŠ PU   

Fakulta športu Prešovskej univerzity, jedna z dvoch špecializovaných športových fakúlt na Slovensku.
Ul. 17. novembra č. 13
081 16 Prešov
Slovakia
Tel: +421(0)51-7731 514

V súčasnom období je šport výrazným spoločenským fenoménom, či už pre dospelú populáciu, ale predovšetkým pre deti a mládež. Nejde iba o zmysluplné využitie voľného času, ale predovšetkým ide o zdravý vývoj mladej generácie, psychické oduševnenie a v neposlednom rade o budúcnosť úspešnej reprezentácie Slovenska vo svete štátnou športovou reprezentáciou. Príklady našich úspešných  športovcov / hokejisti, Kaliská, bratia Hochschornerovci, Moravcová a ďalší / výrazným spôsobom motivujú súčasnú generáciu mládeže práve v tejto oblasti.
SNP 6
914 51 Trenčianske Teplice
tel: 00421 32 655 26 77
email: sport.skola@zoznam.sk
Základná škola s materskou školou s triedami zameranými na ľadový hokej.
[ - ? - X - ] Škola v prírode Terchová   
Škola v prírode, lyžiarske kurzy, športové sústredenia, relaxačné a pohybové pobyty, školské výlety, turistické pobyty, duchovné cvičenia.
Popradská 1
040 11Košice
[ - ? - X - ] Športové gymnázium Nitra   
Gymnázium na Spojenej škole Slančíkovej 2
950 50 Nitra
[ - ? - X - ] Športové Gymnázium Trnava   
J. Bottu 31
917 87 Trnava
tel.: 033/5511388
e-mail: gymbott@szm.sk


Neprehliadnite

Doporučujeme na SportInWebe:

Kupujete si značkové športové oblečenie a neviete sa rozhodnúť, pre jednu zo skutočne mnohých značiek športového oblečenia? www.sportinweb.sk/ankety vám odpovie na otázku, ako je to s obľúbenosťou či neobľubenosťou tej či onej športovej značky.
Značkám, s ktorými máte hlavne zlé skúsenosti dávajte mínusové body  a pri vaších obľúbených značkách klikajte na  .

Ak vám tu niektorá značka chýba napíšte nám...


    b    
AND1
24   40   64
Lotto
21   41   62
Nike
19   41   60
Arnox
5   41   46
Puma
5   41   46
Umbro
4   48   52
Fila
-1   45   44
Tiga
-1   46   45
Kappa
-4   49   45
Kiltec
-4   57   53
Legea
-8   43   35
Heavy Tools
-13   67   54
Adidas
-26   72   46
do 31.08.2007 zaznamenaných 1283 hlasov