Rôzne články o tréningu


Kulturistika vo všetkých svojich odvetviach a formách je športom, ktorého základným krédom je dôsledná, cieľavedomá životospráva. Naviac, a to nech slúži pre chválu tohto športu, v prevažnej väčšine prípadov sa stretávame s plne uvedomelou životosprávou. Tento poznatok je mimoriadne dôležitý z hľadiska celkovej koncepcie kulturistického športu. Pod pojmom životospráva máme na mysli komplex zásad a podmienok, ktorých sa musí v priebehu dňa držať a ich splňovať. Patria sem správna diéta, rytmus a charakter pracovnej činnosti, vylúčenie fajčenia, alkoholu a pod. Diéta - správna výživa, túto nebudeme rozvádzať. Zdôrazníme len, známu zásadu, ktorá je v kulturistike platná a tá hovorí, že dobre upravená diéta v súlade s tréningom predstavuje až 50% úspechu kulturistu. Znalosť kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia potravy je dôležitým predpokladom pre prístup ku kulturistickému tréningu.
V následujícím, několika dílném článku bych se pokusila podrobněji popsat systém své přípravy na MS juniorů, které jsem absolvovala v roce 1999. Tento tréninkový cyklus považuji z hlediska své sportovní kariéry za klíčový nejen pro závod samotný, ale především pro závody následující. To i přesto, že jsme se v jeho sestavení dopustili několika chyb. K těmto chybám se vyjádřím na konci...
Program sestavený americkým silovým koučem Charlesem Poliquinem vám ukáže, jak výrazně zvýšit sílu paží použitím posloupnosti různých period s měnícím se počtem sérií a opakování. Konečným výsledkem budou větší paže, které jsou přesně tak silné, jak vypadají...
Před nedávnem jsme se v odpovědi na dotaz čtenáře zmínili o Pavlu Tsatsoulinovi, autorovi knihy Power to the People! (PTP). Nyní přinášíme jakýsi "výcuc" základních tréninkových předpisů, navržených v PTP. Nejde o jedinou stránku tréninkové přípravy, kterou Pavel rozpracoval ve své knize; dalšími aspekty je např. silové dýchání (power-breathing) či nadměrné ozařování (hyper-irradiation)...
Tréninový systém P1-6 je založen na fenoménu neurologického post-tetanického usnadnění. Ten zjednodušeně řečeno funguje takto: po zatížení svalů vysokointenzivní zátěží dojde k dočasné nervosvalové adaptaci na takové zatížení, což umožňuje organismu podávat krátkodobě vyšší silový výkon...
Jedným z kľúčových slov pri kondičnej alebo vrcholovej kulturistike je termín "progresívna rezistencia", čo vo voľnom preklade znamená "neustále sa zvyšujúce zaťaženie". Pokiaľ organizmus preťažíme neobvyklou záťažou pohybový systém a aj zabezpečujúce orgánové systémy, reaguje na to organizmus adaptáciou teda prispôsobovaním, tj. vytvorením v štruktúre zaťažovaných svalov a vo vnútornom prostredí také úpravy, ktoré zaistia ľahšie zvládnutie zvýšenej záťaže v priebehu ďalšieho života...


Neprehliadnite

Doporučujeme na SportInWebe:

NAJ futbalové kluby, slovenská osobnosť, futbalové lopty - Futbalové ankety ns SportInWebe.

Doporučujeme na SportInWebe:

Tak túto otázku si asi dávajú mnohí.

www.sportinweb.sk/ankety vám prináša názor väčšiny a to hneď na povinnú telesnú výchovu na základných školách, na stredných školách ale i vysokých.
Chýba už len váš názor...


    b    
povinná TV na stredných školách
45   52   97
povinná TV na vysokých školách
7   71   78
povinná TV na základných školách
4   88   92
do 31.08.2007 zaznamenaných 478 hlasov