Formulár pre upozorňovanie na chybné linky
Chcel by som upozorniť na nefunkčnosť linky:

Bratislava - Športový klub telesne postihnutých Altius
Športový klub telesne znevýhodnených. Zahŕňa tieto športy: boccia, tenis, basketbal, plávanie, florbal a streľbu.
(nutné uviesť kvôli pr9padnej komunikácii)

Poznámka...


Prepíšte bezpečnostný kód Pri nezobrazení bezp. kódu
kliknite na "Reload"