Žiadosť pre odstránenie linky
Chcel/a by som požiadať o odstránenie linky:

KPŠ ŽRALOK Bratislava
plavecký klub
(nutné uviesť kvôli pr9padnej komunikácii)

Poznámka...


Prepíšte bezpečnostný kód Pri nezobrazení bezp. kódu
kliknite na "Reload"