PREDPISY VŠ LIGY – VOLEJBAL 2009-2010

1.Uvedené hracie časy znamenajú čas vstupov do telocvične. Od uvedeného  času má družstvo 20 minút na rozcvičenie.

2. Všetky zápasy sa musia hrať na tri hrané sety do 25 ,resp. dvojbodový rozdiel, pretože sa započítavajú body./z tohoto dôvodu bolo skrátené rozcvičenie na 20 minút/. Výsledky zo skupín v I. časti sa do II. časti nezapočítavajú. V l. časti sa odohrajú zápasy v dvoch skupinách, v II. časti postupujú prvé 3 družstvá  z každej skupiny do finálovej skupiny a ostatné družstvá hrajú o umiestnenie. Vo finálovej skupine  budeme podľa možnosti nasadzovať  zápasy do telocvični, ktoré vyhovujú parametrom volejbalu, (týka sa to družstiev, ktoré majú nevyhovujúce parametre telocvične (nízky strop, zlé osvetlenie..) a to z dôvodu, že sa zápasy hrajú jednokolovo.

3. Vklad do súťaže : 5.- EUR /družstvo / platbu ako aj vyučtovanie rozhodcov uskutočníme na porade ved. družstiev v decembri po ukončení 1. časti súťaže.

4. Rozhodcu si každé družstvo zabezpečí na domáce zápasy. V prípade, že nemáte rozhodcu zabezpečí ho organizátor.Ošatné pre rozhodcu na zápas je á 6.- EUR /detto/ bez cestovného. Rozhodcovské bude vyplatené iba na základe riadne vyplnených tlačív (tlačivo – dohoda o vykonaní práce, príkazná zmluva na  kalendárny rok 2009). Rozhodcov si zabezpečujete sami, pokiaľ vám nebude oznámené delegovanie rozhodcu na zápas.

5.Družstvo, ktoré nemôže odohrať zápas z akýchkoľvek dôvodov, musí oznámiť a požiadať družstvo, s ktorým má hrať o náhradný termín minimálne 1 týždeň vopred. V opačnom prípade zápas automaticky prehráva. Zmenu musíte oznámiť aj rozhodcovi, alebo ved. súťaže, ak nemáte kontakt na rozhodcu.

6. Družstvá musia nastúpiť v jednotných dresoch,resp. tričkách.


7. Na zápasoch musí byť zabezpečené základné vybavenie: anténky, ukazovateľ skóre, zápis. Upozorňujeme, že zápis zo stretnutia musí byť riadne vypísaný: mená hráčov, podpisy : kapitánov , trénerov,resp.ved. družstiev, rozhodcu a zapisovateľa, uviesť víťaza zápasu, setový a bodový výsledok zápasu, číslo zápasu podľa rozpisu zápasov.


8. Na každom stretnutí sa družstvá budú preukazovať súpiskou. Súpisku je potrebné zaslať na predpísanom tlačive na adresu: D.Mašlejová – KTVŠ FMFI UK, 842 48 BA - musí byť potvrdená vedúcim KTV, ÚTV. V súťaži štartujú študenti všetkých  foriem štúdia do 28. rokov a absolventi, ktorí končili v šk.roku 2008/09  na príslušnej fakulte /podľa predpisov SAUŠ/.


9.Výsledky zápasov je potrebné oznámiť najneskôr do konca príslušného hracieho týždňa  prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu:  dana.maslejova@fmph.uniba.sk / zápisy odovzdáte pri vyučtovaní rozhodcov, alebo poštou/. Výsledok odohraného zápasu posiela zodpovedný pracovník domáceho družstva. V prípade, že výsledok nebude oznámený, domáce družstvo prehráva 3:0 (toto opatrenie sme sa rozhodli zaviesť z dôvodu nenahlásenia výsledkov ani po skončení súťaže a bez toho sa nemôžu vyhodnotiť celkové výsledky ).

10. Víťazi VŠ ligy budú odmenení medailami.

 

Prajem Vám veľa športových úspechov.             Dana Mašlejová, ved.súťažeSponzori stránky:


SportInWeb doporučuje: 
MojPortal.sk

 

Vaše športové stránky:
FUTSAL:
- Bánová
- Milovníci krásna
- TreKronor -
HOKEJ:
- Senatorsmánia -
VOLEJBAL:
- VŠ volejbalová liga Bratislava
- Beach SENEC -Stolárstvo Štefan Kendra - špecialista na  interierové dvere, no ponúkame i možnosť realizácie komplexného vybavenia interiéru. Kuchyne,  jedálenské kúty,  postele, skrine,  kompletné vybavenie šatníkov,  schody,  regále...

MojGynekolog.sk - gynekologická ambulancia Poprad
 
AGE Tech, s.r.o. Čadca- elektro predajňa domácich spotrebičov + kuchynské linky a vstavané skrine na mieru (návrh, výroba a montáž), tapetové štúdio

Spektron HK s.r.o. Moldava nad Bodvou - vyhľadávaná elektro predajňa plná kvalitného elektro tovaru za skvelé ceny s profesionálnym prístupom personálu.

Mikuláš Kačmar – TAMATEX - Stará Ľubovňa - tie naj predajne elektro a drogérie v Starej Ľubovni a spoľahlivý servis vybraných elektrospotrebičov počas celej životnosti výrobku.

LC Elektro Krompachy - elektro predajňa domácich spotrebičov za skvelé ceny s profesionálnym prístupom personálu.

Peter Srnka - Elektro - Služba Hlohovec - elektro, výpočtová technika a kuchynské linky na mieru do každej domácnosti.

Predajňa elektro ALES – Alene Nemetzová, Sereď, Galanta- - široký sortiment kvalitných značiek renomovaných svetových výrobcov - biela a čierna technika, drobné domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, notebooky.

SportInWebe - Internetový Monitor:
Internetový Monitor i z vašej stránky

Zo zoznamu stránok propagujúcich SportInWeb: