Kategórie

Zverte svoju firmu do rúk odborníkov

Riadenie firmy si vyžaduje veľa času, skúseností a obety. Obzvlášť, ak vám na vašom biznise veľmi záleží a chcete svoju prácu robiť poctivo. Nielenže potrebujete zabezpečiť bežný chod firmy, ale navyše máte na krku hromadu papierovačiek a byrokratických záležitostí, ktoré vám zákony nijako neuľahčia a ich nesplnením vám hrozia rôzne sankcie.

Jednou z takýchto záležitostí, ktoré musí zamestnávateľ zo zákona splniť, je posúdenie zdravotného rizika z expozície práce a pracovného prostredia. S týmto súvisí aj vypracovanie potrebnej dokumentácie. Pod túto povinnosť tiež spadá vypracovanie prevádzkového poriadku a zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti pre zamestnancov. Zhrnuté v dvoch vetách, ale splnenie týchto povinností zhltne podstatne viac času, ako by ste očakávali.

Nezúfajte, pomôcť môžu profesionáli

Našťastie sú na Slovensku aj ľudia, ktorí sa práve týmito záležitosťami zaoberajú. Nechať povinnosti na profesionálov z PZS (pracovnej zdravotnej služby) je pre mnohých časovo vyťažených zamestnávateľov ako dar z nebies. Ide o odbornú poradenskú službu v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Zabezpečuje všetky činnosti, ktorí sa týkajú zdravotného dohľadu v súlade s pracovnými podmienkami, a taktiež na základe lekárskych prehliadok posudzuje zdravotnú spôsobilosť pre výkon daného povolania.

Každé pracovisko je niečím špecifické a vyžaduje si iné bezpečnostné prvky a pokyny, rovnako ako aj pracovné pozície na pracovisku. PZS zhodnotí zdravotné riziká, psychickú pracovnú záťaž, kategorizuje práce v zmysle platných vyhlášok, vykoná hygienické audity, identifikuje zdraviu škodlivé faktory práce. Upozorní vás a naplánuje lekárske prehliadky zamestnancov podľa druhu pracovnej činnosti.

Profesionálne kurzy prvej pomoci sú tiež nevyhnutnou súčasťou mnohých profesií. Ide najmä o vodičov z povolania, zamestnancov firiem, kde hrozia vážnejšie pracovné úrazy, ale koniec koncov, prvú pomoc by mal ovládať každý jeden človek. Preto by ste mali dbať na pravidelné preškolenia svojich zamestnancov aj v oblasti poskytovania prvej pomoci, nielen v oblasti bezpečnosti pri práci.

    Vložte komentár

    Vaša mailová adresa nebude zverejnená*